Wybierz akwen
Data startu
Długość rejsu
Wiek jednostki
od 0 do10 lat
Długość jednostki
od 2 do 10 ft
od 2 do 10 m
Liczba koi
od 2 do 10
Liczba kabin
od 2 do 10
Liczba toalet
od 2 do 10
Model jednostki
Cena w EUR

Projekt termomodernizacyjny

Firma Charter Navigator sp. z o.o. w latach 2018-2023 realizowała projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pod tytułem

Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa Charter Navigator, poprzez termomodernizację budynku i wykorzystanie OZE

Opis projektu:

Firma zrealizowała projekt będący inwestycją w poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstwa, który polegał na głębokiej modernizacji energetycznej budynku Wnioskodawcy, mającej na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z uwzględnieniem OZE.

Realizacja projektu wpłynęła na poprawę parametrów energetycznych budynku, zmniejszenie poziomu zużycia wody, produkcji ścieków, emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych i pyłów oraz redukcję kosztów związanych z użytkowaniem lokalu. Planowane do zastosowania w ramach projektu powyższe rozwiązania przyczynią się do znacznej redukcji emisji zanieczyszczeń takich, jak: CO2, SOx, NOx, CO, PM.

Wartość całego projektu to: 279 769,74 zł

Dofinansowanie projektu z UE wyniosło: 181 560,81 zł

 

Logootypy funduszy europejskich

Powrót do strony głównej
NASZE MARKI